آشنایی با یونیلیور ایران

واردات محصولات یونیلیور به ایران از سال 2001 آغاز شد. در 2003، یونیلیور با عنوان «یونیلیور ایران» و به صورت یک واحد تجاری قانونی به ثبت رسید و فعالیت رسمی خود را با 5 نفر کارمند شروع کرد.

این شرکت در همان سال کارخانۀ خود را در قزوین با تولید صابون لوکس تأسیس کرد.  سایر محصولات آن عبارتند از چای لیپتون، شوینده های دومستوس و سیف به ترتیب.  در حال حاضر یونیلیور ایران 380 نفر کارمند در ساختمان دفتر مرکزی خود در تهران و کارخانۀ قزوین دارد.

photo_2017-03-06_10-16-52
photo_2017-03-06_10-16-52
photo_2017-03-06_10-16-52

این شرکت قابلیت پایداری و مسئولیت اجتماعی را جزء لازم محصولات خود کرده است. همچنین، به مناسبت تعهداتی که در مورد حفاظت از محیط زیست داشته، مفتخر به دریافت «جایزۀ دفتر سبز» برای دفتر مرکزی خود و رسیدن به حدّ نصاب دفن «موادزائد غیر خطرناک» کارخانه اش شده است.

Back to top