لوگوی شرکت

راهبردی که ما ساخته ایم برای رسیدن به همان هدفی است که برای ترویج زندگی پایدار تعقیب می کنیم.

 • نشانه هایی که جمع آنها لوگوی تجاری یونیلیور را می سازند و هر کدام دالّ بر نکته ای راجع به تجارت ماست.

  ببینیم این نشانه ها چه معنایی دارند.

 • بستنی

  نماد لذّت، تفریح، التذاذ، دلپذیر بودن، طراوت، دسر، نشاط.

 • دست

  نماد حسّاسیت، مراقبت و نیاز.  نشانگر تعهّد ما در مورد کمک به انسان ها برای بهبود عادات بهداشتی و سلامتی روزانۀ خود با استفادۀ از محصولات و برنامه های بهبود بخشی ما در زمینۀ سلامت.

 • مو

  نماد زیبایی، ظاهر خوش و حسّ اعتماد به نفس.

 • لب‌ها

  نماد برقراری ارتباط، گشاده رویی و شفّافیت.

 • چرخش

  نماد اشتیاق ما به طعم و مزّۀ عالی.

 • ماهی

  نماد غذای تر و تازه، منابع دریایی و طبیعی.

 • پوشاک

  نماد طراوت شویندگی، ظاهر خوش . حسّ اعتماد به نفس.

 • زنبور

  نماد روح جمعی مردم و تعهد ما نسبت به یافتن شیوه های کاری نوآورانه به منظور کاستن تأثیرات زیست محیطی.

 • ذرات

  اشاره به علم و تعهد مستمر ما به یافتن شیوه های نوآورانه برای بهبود زندگی مصرف کننده.

 • بسته بندی

  نماد احساس تعهد ما به تجربۀ مصرف و تعهد ما به یافتن شیوه های جدید و نوآورانۀ بسته بندی بهتر برای مصرف کننده و سیارۀ زمین.

 • تحوّل 

  نماد تغییر و تطور مثبت و تعهد ما در مورد شیوه های پایدار جدید فعالیت تجاری.

 • امواج

  نماد پاکیزگی، طراوت و نیرومندی.

 • دی اِن اِی

  مارپیچ مضاعف، طرح ژنتیکی حیات و نماد میراث قوی یونیلیور از حیث تغییرات مثبت که همچنان در بطن تجارت کنونی ما نیز قرار دارد.

 • نخل

  منبعی بارآور، نماد احترام ما به درختان، جنگل ها، و محیط زیست جهان طبیعت.

 • قلب

  نماد عشق، مراقبت و سلامت. نشانگر تعهد و مسئولیت ما در زمینۀ کمک  به انسان برای انجام دادن امور کوچک روزانه برای افزایش سلامت و رفاه خود.

 • چرخۀ پرهیز

  تعهد به چرخه دایمی پرهیز، نماد تلاش ما برای زائدات از بین بردن محصولات.

 • خورشید

  منبع لایزال نور و انرژی تجدید پذیر.  نماد کار و تلاش ما برای یافتن شیوه های نو آوران در زمینه تأثیر گازهای گلخانه ای محصولاتمان در سراسر چرخۀ حیات.

 • کبوتر

  نماد آزادی، اختیار و احترام به نفس

 • گیاه

  نماد جهان طبیعی و زیست ما. نشانگر تعهد ما به کم کردن تأثیر زیست محیطی در سراسر زنجیرۀ ارزش شرکت ــ از نحوۀ تأمین مواد خام تا عملیات تولید در کارخانه، تا نحوۀ طبخ، نظافت و شستن محصولاتمان.

 •  جرّقه

  مظهر نقش یونیلیور به عنوان عامل تسریع کنندۀ تغییر که هدف آن تقویت مشیت مردمی است که در سراسر جهان با آنها سروکار داریم ــ منابع تأمین کننده، منابع توزیعی و کشاورزان.

 • فلفل تند

  یکی از انواع متعدد مواد اولیۀ تازۀ محصولات ما که نشانۀ تعهد ما به تأمین مواد خام کشاورزی برای پایداری محصولاتمان است.

 • قاشق

  نماد ذائقه و طبخ غذایی. نشانۀ تعهد ما به بهبود مستمر ذوق و کیفیت تغذیۀ همۀ محصولات غذایی خود، کمک به میلیون ها انسان در لذت بردن از غذای لذیذ و غذای سالم تر.

 • کاسه

  کاسه ای پر از غذای خوشمزۀ عالی، نماد تعهد ما به مواد اولیۀ درجۀ یک و وعده های غذایی سالم.

 • گل

  نماد حساس بودن، مراقبت و احترام ما به زیبایی؛ زیبایی مصرف کننده و زیبایی طبیعت.

Back to top