برنامه‌ی کارآموزی یونیلیور

یافتن فرصتی برای مواجه شدن با موضوعات و مباحثی که دانشجویان در کلاس ها و کتاب‌هایشان آموخته‌اند، به آن‌ها کمک می‌کند تا درک بهتری از دنیای کسب و کار داشته باشند. با این روش، دانشجویان می‌توانند موضوعاتی را که به آن‌ها تدریس شده بهتر بخاطر بسپارند و همچنین با دغدغه‌های واقعی در زمینه‌ی مطالعاتی خود آشنایی پیدا کنند.

Carousel-990x557_tcm244-497321_w400

یونیلیور برای دانشجویان یک برنامه کارآموزی تدارک دیده که از طریق آن، تجربه‌ای واقعی از دانشی که فراگرفته‌اند کسب کنند. یونیلیوراین فرصت را برای دانشجویان مستعد فراهم کرده تا به عنوان کارآموز و تحت نظارت کارمندان شرکت بر روی یک پروژه‌ی واقعی در یونیلیور ظرف مدت سه ماه کار کنند.

صلاحیت‌های لازم

  • دانشجوی سال سوم دوره کارشناسی یا دانشجوی ترم اول دوره کارشناسی ارشد و یا فارغ التحصیل
  • دارا بودن سطح زبان انگلیسی پیشرفته و بالاتر

دپارتمان‌ها

  • مالی
  • توسعه‌ی مشتریان یا واحد فروش
  • بازاریابی
  • منابع انسانی
  • زنجیره‌ی تامین
  • فناوری اطلاعات

http://eng.unilever4u.com/application-form-ulip/

Back to top