قوانین

اخطار قانونی دسترسی و استفاده از سایت یونیلیور ایران منوط به پیروی از شرایط و ضوابط و قوانین ایران و بریتانیا می‌باشد.

 کپی‌رایت

کپی رایت متعلق به شرکت یونیلیور پی.اِل.سی / یونیلیور ان.وی 1998-2012 است. تمام حقوق چاپ و دیگر حقوق مربوط به دارایی‌های فکری در تمام متون، تصاویر، صداها، نرم افزارها و موارد دیگر در این سایت نیز  تحت مالکیت یونیلیور آن. وی و پی ال سی می‌باشد و همچنین  تمام حقوق مذکور در خصوص شرکت‌های وابسته یا آن‌ها که با مجوز فعالیت می کنند مشمول این مالکیت می‌باشد. تمامی ارجاعات به توابع یا شرکت‌های وابسته باید مشمول تمام اعضای گروه یونیلیور باشد.

شما مجاز به جست و جوی این سایت و تکثیرمحتویات بوسیلۀ چاپ، دانلود بر روی یک نوار حافظه و ارسال آن به افراد دیگر تنها برای مقاصد غیرتجاری، اطلاعاتی و شخصی می‌باشید . هرگونه تکثیر و فروش از هرقسمتی از سایت که با اهداف تجاری باشد، ممنوع است و این ممنوعیت در خصوص هرگونه اصلاحات و استفاده در سایت‌های دیگر و قالب‌های دیگر اعم از سخت‌افزار و دیگر قالب‌های الکترنیکی مصداق دارد.صرف‌نظر از این حق، هیچ گونه حق و مجوز بیشتری از سوی شرکت در این خصوص اعطا نمی‌شود.

علائم تجاری

تمام علائم تجاری نمایش داده شده روی این سایت تحت مالکیت شرکت یونیلیور پی ال سی/ ان. وی یا وابستگان یونیلیور است یا تحت مجوز مالک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محتوا

اطلاعاتی که بر روی این سایت قرار گرفته با حسن نیت تنظیم و با هدف اطلاع عمومی تنطیم شده است. با وجود این، برای مقاصد خاص نمی‌توان بدین اطلاعات اتکا کرد و هیچگونه تضمینی درباره درستی یا کامل بودن آن وجود ندارد.

در صورت بروز هرگونه زیان، خسارت یا هزینه‌ای از جمله و نه محدود به عدم‌النفع مستقیم یا غیر مستقیم یا زیان تبعی که برخاسته از دسترسی به این سایت یا استفاده از آن یا هر سایتی که بدان مرتبط است، باشد هیچ‌ یک از یونیلیوران .وی یا پی ال سی، توابع آن، کارمندان یا نمایندگان این شرکت‌ها مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت.

تمام نظرات، پیشنهادها، نمایه ها، ایده ها (شامل محصول و تبلیغات ایده ها) و دیگر اطلاعات یا مواردی که شما از طریق این سایت برای یونیلیور ان.وی و پی ال سیارسال می‌کنید، در حکم دارایی اختصاصی این شرکت محسوب می‌شود، حتی اگر این قوانین و شرایط در آینده اصلاح شوند یا خاتمه یابند.

این بدان معناست که شما از هرگونه حقوق مالکیت اختصاصی خود در خصوص این انتقالات چشم پوشی کرده و حق نامحدود یونیلیور ان.وی و پی ال سی را در مورد استفاده از آنها (و یا موارد و ایده‌های شبیه به آن‌ها) به هر وسیله‌ای، چه اکنون و چه در آینده، بدون اخطار، جبران یا اجباری برای شما و هر کس دیگری، تایید می‌کنید. همچنین، یونیلیور ان.وی و پی ال سی هیچگونه اجباری برای سرّی نگه‌داشتن آنچه شما ارسال کرده‌اید، ندارند.

ما حق هرگونه اعمال تغییر و اصلاحات بر روی این سایت را زمانی که مناسب تشخیص داده شود، بدون هیچ اعلانی محفوظ می‌داریم.

اعلان‌های محدود

در قسمت‌های گوناگون سایت ممکن است لینک‌های خودکاری به شما پیشنهاد شوند که مربوط به سایت‌هایی در ارتباط با جنبۀ خاصی از همین سایت می‌شوند. این موضوع بیانگر آن نیست که یونیلیور ان.وی و پی ال سی یا توابع آنها الزاما با هر کدام از این سایت‌ها یا صاحبان آنها در ارتباط هستند.

درواقع، هدف یونیلیور ان.وی و پی ال سی آن است که از دیگر جنبه‌ها منتفع شوید اما این بدان معنا نیست که یونیلیور ان.وی و پی ال سی، توابع و کارکنان یا نمایندگان آن‌ها این مطالب را تأیید کرده‌اند نسبت به اطلاعاتی که در آینگونه سایت‌ها درج شده است، مسئولیت یا دینی را بر عهده دارند.

هر زمان که ببینید به سایت دیگری دسترسی پیدا کرده‌اید می‌توانید با کلیک بر روی فلش عقبگرد یا با کلیک بر روی آدرس سایت، به این سایت بازگردید.

شرکت مادر یونیلیور، شرکتی است که در آن یونیلیور ان.وی و پی ال سی یا هریک یا هردو به اتفاق یکدیگر بطور مستقیم یا غیرمستقیم حق رای به انضمام بیش از پنجاه درصد از سهام را دارند یا سهام کنترلی به منظور تعیین اعضای هیات مدیره را در اختیار دارند.

دامنۀ یونیلیور

یونیلیور ایران

Back to top