مطالب مطبوعاتی

37317/03/07

یونیلیور کسب موفقیت جدید جهانی خود؛ "هدررفت صفر" را، اعلام می‌کند

اولویت یونیلیور به طور پیوسته کاهش هدررفت و استقبال از الگوهای بازیافتی می‌باشد. با نگهداری وضعیت هدررفت صفر در این مناطق، تلاش برای آوردن تمام کارخانه‌ها شامل کارخانه‌های جدید در این صف ادامه...

بیشتر بخوانید

چای لیپتون عاری از افزودنی های مضر

چای لیپتون فروخته شده در ناحیۀ مِنا در کارخانه‌های محلی واقع در اتحادیۀ عربی امارات و جمهوری عربی مصر تولید می‌شود. کارخانه‌های ما تحت نظارت دپارتمان بررسی سلامت غذای شهرداری دبی و آزمایشگاه...

بیشتر بخوانید

Back to top