شـرکت یونیلیور ایراناخبارمطالب مطبوعاتیچای لیپتون عاری از افزودنی های مضر

چای لیپتون عاری از افزودنی های مضر

پُستی در بعضی از رسانه های اجتماعی به مدت چند روز دست به دست می شد مبنی بر این که چای لیپتون "اکسترا استرانگ" حاوی ترکیبات مضری می باشد. لیپتون این ادعا را تکذیب می کند. یونیلیور به عنوان برند پیشگام در منطقه، که در سطح منطقه و جهان بخاطر کیفیت و فرآیندهایش شناخته می شود، خود را متعهد می داند که سلامت محصولات خود را از طریق برآوردن تمام استانداردهای بهداشت و سلامت دولتی تضمین نماید.

چای لیپتون فروخته شده در ناحیۀ مِنا در کارخانه‌های محلی واقع در اتحادیۀ عربی امارات و جمهوری عربی مصر تولید می‌شود. کارخانه‌های ما تحت نظارت دپارتمان بررسی سلامت غذای شهرداری دبی و آزمایشگاه مدیریت مرکزی وزارت بهداشت جمهوری مصر می‌باشند.

فایل ضمیمه گواهی بررسی صادره توسط وزارت بهداشت برای چای لیپتون “اکسترا استرانگ” می‌باشد که بیان می‌کند چای لیپتون با استانداردهای 559 مصر برای سال 2005 سازگاری دارد و همچنین بیان می‌کند که ملزومات اساسی برای چای به منظور عاریت محصول از هرگونه رنگ‌های افزودنی می‌باشد. همچنین، ضمیمه بررسی ای است که تطبیق با این استتاندارد‌ها و استانداردهای بین المللی ایزو به شمارۀ 3720/1986 را تایید می‌نماید.

هر روزه در سرتاسر جهان، محصول چای توسط میلیون‌ها نفر به مصرف می‌رسد، و ما به عنوان تولیدکنندۀ پیشگام چای به فراهم آوردن این محصول با بالاترین کیفیت تعهد داریم. بدین منظور، ما این بیانیه را صادر کردیم.

Back to top