شـرکت یونیلیور ایراناخبارمطالب مطبوعاتییونیلیور کسب موفقیت جدید جهانی خود؛ “هدررفت صفر” را، اعلام می‌کند

یونیلیور کسب موفقیت جدید جهانی خود؛ “هدررفت صفر” را، اعلام می‌کند

بیش از 600 کارخانه یونیلیور تا اکنون به موفق به توقف دفن هدررفت شده‌اند.

یونیلیور کسب موفقیت جدید جهانی خود؛ “هدررفت صفر” را، اعلام می‌کند

اولویت یونیلیور به طور پیوسته کاهش هدررفت و استقبال از الگوهای بازیافتی می‌باشد. با نگهداری وضعیت هدررفت صفر در این مناطق، تلاش برای آوردن تمام کارخانه‌ها شامل کارخانه‌های جدید در این صف ادامه دارد. هدف نهایی یونیلیور دست یابی به میزان هدررفت صفردر زنجیرۀ ارزشی است. تلاش‌های مداوم برای هدررفت صفر، کسب و کاری قوی را برای پایداری فراهم می‌کند؛ حذف هدررفت منجر به سود مالی 200 میلیون یورویی و ایجاد صدها فرصت شغلی شده است.

یونیلیور بر این عقیده است که اهدافش و پیشبرد دیگر شغل‌ها و صنایع به سمت هدررفت صفر  تنها از طریق همکاری، و یادگیری از تهیه کنندگان، شرکا و دیگر سازمان‌ها محقق می‌شوند. به همین دلیل، امروزه یونیلیور یک همکاری جدید با زنجیرۀ ارزشی پیشگام برای کمک به ادغام سازمان‌ها در جهت آسان کردن تحقق الگوی هدررفت صفر را اعلام می‌دارد. برنامۀ همکاری جدید در تابستان 2016 به اجرا در خواهد آمد.

پی‌یِر لوئیجی سیگیسموندی، مقام ارشد زنجیرۀ تامین یونیلیور گفت: این دغدغه جهانی که ناشی از تغییر آب و هواست و باعث کمبود منابع تغذیه ای می‌شود باعث شده است که ما به فکر تحقق الگوی هدر رفت صفر باشیم.

اگرچه من مفتخرم به آنچه که کارکنان و شرکای ما درخلال عملیات تولید و تجارت گسترده دست یافتند، هنوز چیزهای زیادی برای انجام دادن به منظور ایجاد حرکتی گسترده تر وجود دارد. اکنون زمان آن است که تلاش‌ها را برای حرکت به سمت جهانی با هدررفت صفر شتاب دهیم و همکاری ما با انجمن 2degrees به ما اجازه می‌دهد که تجربیات را به اشتراک بگذاریم و دیگر صنایع و مشاغل را به چالش هدررفت صفر دعوت کنیم. با ایجاد شبکه ای از شرکا و کارکنان می‌توانیم هدررفت را در مقیاسی بی سابقه در سراسر جهان از بین ببریم.

مارتین چیلکات، موسس و مدیرعامل انجمن 2degrees بیان کرد: همکاری یونیلیور نشان دهندۀ رهبری لازم برای نگاه داشتن بیشترین بهره وری از منابع و چالش‌های پایداری که شغل‌ها با آن‌ها مواجه هستند، می‌باشد. برای دست یابی به اهداف برجسته، مانند هدررفت صفر در زنجیرۀ ارزشی، ما نیازمند فعالیت و همکاری برجسته نیز خواهیم بود. من مفتخر به همکاری با آنها برای ایجاد یک برنامه و راه اندازی آن در تابستان 2016 برای کمک به انجام این هدف هستم.

 

طرح زندگی پایدار یونیلیور

یونیلیور اظهار داشته که دغدغۀ آن، دو برابر کردن ابعاد کسب و کار و کاهش همزمان تاثیر زیست محیطی آن می‌باشد. این شرکت در شاخص بورس  دوجونز درصنعت محصولات غذایی پیشگام محسوب می‌شود و نشان کلاس طلایی را بخاطر اجرای عالی پایداری توسط روبوکوسام در سالنامۀ پایداری 2015 از آن خود کرده است. هدف، میزان صفر درهدررفت غیرمضر برای دفن عاملی اساسی در دغدغۀ رشد پایدار یونیلیور است.

Back to top