شـرکت یونیلیور ایراناخبارمطالب مطبوعاتییونیلیور اولین گزارش حقوق بشری را ارائه می‌دهد

یونیلیور اولین گزارش حقوق بشری را ارائه می‌دهد

ژوئن 2015: امروز ما اولین گزارش خود را با تاکید بر فعایت خود در زمینۀ حقوق بشر که در آن برخی از موفقیت ها و دغدغه هایمان را در کنار درس هایی که در این مسیر فراگرفته ایم به اشتراک می گذاریم.

افزایش سطح فعالیت‌ها

در سال 2014 ما تعهد خود درمورد بهبود سطح حقوق بشر در سراسر زنجیرۀ ارزشی خودمان را تحت برنامۀ “بهبود ارکان معیشت” از طرح زندگی پایدار یونیلیور ارائه دادیم. از همان زمان ما سطح فعالیت‌های خود را افزایش داده‌ایم.

ما تبدیل به اولین شرکتی شدیم که چارچوب گزارش اصول هدایتگر ایالات متحده را برای تجارت و حقوق بشر، را برگزیدیم. و ما اولین شرکتی هستیم که گزارشی بی نظیر با تمام جزئیات، با استفاده از این چارچوب ارائه کرده است.

این گزارش نه تنها بیانگر هدف ما مبنی بر احترام گذاشتن به حقوق بشر است بلکه بهبود آنها بصورت فعال در سراسر نواحی تحت تجارت ما را شامل می‌شود. همچنین نواحی کلیدی متمرکز بر روی آینده که شامل مسائل حقوق بشری و رای تامین کنندگان ردیف اول، شرایط فعال برای کار مهاجران و همکاری مداوم با سازمان‌های دیگراست را توضیح می‌دهد.

بدست آوردنی زیاد است، اگر موفق شویم

شکی در نیاز به فعالیت وجود ندارد چرا که کسب و کار تنها در جوامعی رونق می‌پذیرد که در آنها حقوق بشر مورد احترام و اجرا است. اما تعداد چالش‌­های موجود زیاد است. ما عملیاتی را در بیش از 190 کشور با هنجارهای فرهنگی مختص به خود و سطح متغیر قوانین و مقررات و دیدگاه‌های ناهمخوان نسبت به معنای احترام به حقوق بشر داریم. این اکوسیستم متشکل از قسمت‌هایی ست که ما کنترل می‌کنیم و قسمت‌هایی که تنها می‌توانیم بر آنها تاثیر بگذاریم. ما 172000 نفر را در وضعیت استخدام داریم اما میلیون‌ها نفر دیگر نیز در زنجیرۀ ارزشی ما نقش دارند.

مارسِلا مانوبنز، نائب رئیس جهانی  بخش تاثیرات اجتماعی  و نگارندۀ این گزارش می‌گوید: در یونیلیور، ما چالش‌هایی از این دست را با آغوش باز می‌پذیریم زیرا می‌دانیم، با اینکه اشتباه منجر به از دست دادن می‌شود، اگر موفق شویم، دست اورد‌هایی به مراتب بیشتر خواهیم داشت. دغدغۀ ما درونی سازی ارتقاء حقوق بشر در هر عملیات، هر نقش، و هر گوشه از سازمان می‌باشد.

باز هم فعالیت‌های خود را دوبرابر می‌کنیم

با توجه به توافق نامه زیست محیطی پاریس و برنامه توسعه ما برای بعد از سال 2015، امسال در حال تبدیل به یک فرصت کلیدی خواهد بود. حقوق بشر بصورت غیرقابل حلی به هردو رویداد بستگی دارد چرا که تاثیر تغییر آب و هوا تمام انسان‌ها را با اثرات قابل انتظاری که بیشتر متوجه فقیرترین انسان‌ها و سخت ترین جوامع می‌باشد.

همانطور که پلمن، مدیر اجرایی ارشد بیان می‌کند: به نظر درست می‌آید که برای طرح ریزی مسیر آینده انتخاب شده‌ایم. اکنون ما نیاز داریم که آنچه فراگرفته‌ایم را بکار گیریم و تلاشمان را باز هم دو برابر کنیم تا ارتقا حقوق بشر را در بدنۀ کسب و کار خودمان درونی سازی کنیم.

Back to top