شـرکت یونیلیور ایراناخباراخبار و ویژگی هاما درحال طرح ریزی یک رویکرد نو در رابطه با روغن پالم ماندگار هستیم. چگونگی آن را اینجا بیان می‌کنیم

ما درحال طرح ریزی یک رویکرد نو در رابطه با روغن پالم ماندگار هستیم. چگونگی آن را اینجا بیان می‌کنیم

ما در مذاکرات اقلیمی قرن 21 در پاریس اعلام کردیم که رویکردی قضایی را برای ذخیرۀ کالا اتخاذ خواهیم کرد و در عوض بطور اختیاری از مناطقی خرید می‌کنیم که سیاست‌های جامع آب و هوایی و جنگلی دارند. اولین مثال ما از انجام این تصمیم در منطقۀ کوتاوارینگین بارات، کالیمانتان مرکزی و اندونزی می‌باشد.

ما درحال طرح ریزی یک رویکرد نو در رابطه با روغن پالم ماندگار هستیم. چگونگی آن را اینجا بیان می‌کنیم

فرصت‌های بزرگ پیشرفت

خرده مالکان در هندوستان، 40% از تولید روغن پالم را در اختیار دارند. اما بطور متوسط با 32% بهره وری کمتر نسبت به شرکت‌های خصوصی کاشت گیاه، فرصت‌های پیشرفت خوبی وجود دارد. با این حال، افزایش بهره وری در میان خرده مالکان معمولا با عواملی نظیر فقدان گروه های کشاورزی و آموزش و همچنین دسترسی محدود به بازارها و منابع مالی، محدود می شوند.

ما در پاسخ به این مشکل، یک یادداشت آگاهی سه ساله را با دولت ایالتی کالیمانتال مرکزی، دولت محلی کوتاوارینگین بارات و اینوبو برای حمایت یک رویکرد قضایی برای انبار کردن روغن پالم در سطح روستایی امضا کرده‌ایم. همکاری ما با دولت ها برای بهبود محصولات و معاش خرده مالکان در عوض حمایت آنها از ما  در مقابله با معضل جنگل زدایی می‌باشد. این مدل با عنوان “تولید و حمایت” نیز شناخته می‌شود.

سه هدف کلیدی

اهداف این شراکت عبارتند از:

  • اعطای تصدیق به خرده مالکان روغن پالم در روستای پانگ کالان تیگا براساس اصول و معیارهای آر.اِس.پی.اُ و آی.اس.پی.اُ
  • ترسیم خرده مالکان روغن پالم در حداقل سه روستا در محلۀ کوتاوارینگین بارات با کمک به کشاورزان برای کسب گواهی‌های ملکی، لیسانس‌های تجاری و اجازه نامه های محیطی.
  • برآوردهای اساسی سازمان های روغن پالم در وستاهای اومپانگ و لادا ماندالا جایا

این طرح در ابتدا باعث تاثیر حدود 600 خرده مالک مستقل  بر تقریبا 1400 هکتار از اراضی خواهد شد. در صورت موفقیت،  این طرح پتانسیل گسترش به دیگر مناطق در منطقه را دارد.

اعطای تصدیق به تمام خرده مالکان در پانگ کالان تیگا، این ناحیه را به اولین “دهکدۀ پایدار” در جهان روغن پالم تبدیل خواهد کرد. این اولین پروژۀ خرده مالکان مورد تصدیق نشست‌های روغن پالم پایدار در اندونزی و خارج از سوماترا می‌باشد. همچنین می‌تواند اولین پروژۀ تصدیق خرده مالکان بر اساس استانداردهای جامعۀ بین المللی پروتستان ها و اُرتودوکس‌ها محسوب شود.

گامی بسوی تحول سیستماتیک

نهادی که رویکردی متفاوت نسبت به پروژه‌های تصدیق دیگر خرده مالکان در اندونزی اتخاذمی‌کند، از منابع و قدرت دولتی برای حمایت از توسعۀ خرده مالکان استفاده خواهد کرد. اجرای این امر با همراهی دهکده و دولت‌های محلی صورت می‌گیرد که همچنین از نظارت بر اجرای خرده مالکان از طریق سیستمی که اخیرا در سطوح محلی و ایالتی تاسیس شد، حمایت می‌کند.

مسئول ارشد تامین یونیلیور، داوال بوش اظهار کرد: ما بر این باوریم که رویکرد تولید – حمایت در رابطه با انبار کالا راهی بسوی آینده است. در سال‌های آینده، تلاش‌هایمان را در انتقال صنعت روغن پالم پایدار افزایش خواهیم داد پس من مفتخرم که این طرح در حال اجراست. از آن جایی که خرده مالکان نقش مهمی را در تولید روغن پالم ایفامی‌کنند، ما در تلاش برای کمک به آنها درجهت دستیابی به گواهی و همینطور انجام فعالیت‌های پایدارمی‌باشیم. اگر بخواهیم به سطحی از تحول سیستماتیک که برای صنایع و زنجیره‌های تامین ضروری است، دست پیدا کنیم، شراکت‌هایی از این دست حائز اهمیت و کارآمد خواهند بود.

جوکو آریف، مقام مدیریتی اینوبو افزود: برای اتمام جنگل زدایی در مناطق استوایی ما نیازمند همکاری با دولت‌های محلی هستیم. رویکردی قضایی نسبت به انبار روغن پالم پایدار به دولت‌های محلی انگیزۀ لازم برای کاهش جنگل زدایی را خواهد داد. اگرچه دولت‌ها به تنهایی قادر به کاهش جنگل زدایی نیستند. آنها نیازمند شرکت‌هایی هستند که بطور اختیاری از حوزه‌های قضایی تغذیه می‌شوند و همچنین خرده مالکان را حمایت می‌کنند تا بتوانند در زنجیره‌های تامین پایدار حضور داشته باشند. یونیلیور از طریق همکاری با دولت محلی کوتاوارینگین بارات، از رویکردی ابداعی که می‌تواند مسیری را که ما بطور پایا از آن روغن پالم و دیگر کلا را تهیه می‌کنیم، حمایت می‌کند.

Back to top