توسعه پایدار

برنامۀ حیات پایدار یونیلیور

طرح حیات پایدار یونیلیور برنامۀ ما برای رسیدن به رشد تجاری ما همزمان با جداسازی ردپای زیست محیطی از رشد و افزایش تاثیر اجتماعی مثبت ما می‌باشد.
این برنامه اهدافی گسترده نظیر چگونگی ذخیرۀ مواد خام و چگونگی استفادۀ برندهای ما توسط مشتریان را تعیین می‌نماید. معیار بلند پروازانه ما به این معناست که ما در حال یافتن روش‌های جدید برای شراکت با دیگران در تجارت، دولت و اجتماع هستیم.
ما در مواجهه با چالش تغییر آب و هوا و نیاز برای پیشرفت انسان، خواهان حرکت به سمت جهانی هستیم که هرکس بتواند به خوبی با قبول محدودیت‌های کرۀ زمین زندگی کند. این موضوع چرایی هدف ما که " ایجاد یک زیستگاه پایدار" است را توجیه می‌کند.

بهبود سلامت و رفاه

تا سال 2020 ما به بیش از یک میلیارد نفر کمک خواهیم کرد تا بهداشت و سلامت خود را بهبود ببخشند. این اقدام باعث کاهش وقوع بیماری‌های تهدید کننده مثل اسهال می‌شود.درباره اهداف بزرگ ما بیشتر بخوانید
 1. سلامت و بهداشت

  تا سال 2020 ما به بیش از یک میلیارد نفر کمک خواهیم کرد تا بهداشت و سلامت خود را بهبود ببخشند. این اقدام باعث کاهش وقوع بیماری‌های تهدید کننده مثل اسهال می‌شود.
  • تا پایان سال ۲۰۱۵، این جمعیت به حدود ۴۸۲ میلیون نفر رسید
  • 1کاهش اسهال و بیماری‌های تنفسی به وسیلۀ شستن دست‌ها
  • 1فراهم کردن آب آشامیدنی سالم
  • 1ارتقاء دسترسی به سیستم فاضلاب
  • 1ارتقاء بهداشت دهان و دندان
  • 1بهبود اعتماد به نفس
 2. بهبود تغذیه

  ما به طور مداوم برای ارتقاء ذائقه و کیفیت غذایی محصولات‌مان تلاش خواهیم کرد. اکثر محصولات ما کیفیتی یکسان و یا بهتر از معیارهای وضع شده توسط توصیه‌های ملی در زمینه تغذیه دارند. تعهدات ما از این نیز فراتر می‌روند: بر اساس معیارهای رژیمی جهانی، ما تا سال 2020  سهام خود را که برابر با بالاترین استانداردهای غذایی است، به دو برابر افزایش می‌دهیم. این موضوع به صدهاهزار نفر برای دستیابی به یک رژیم سالم‌تر کمک خواهد کرد.
  • 134%از حجم سهام ما در سال 2015 به بالاترین میزان خود رسید
  • 1کاهش میزان نمک
  • 1چربی اشباع شده:
  • 1کاهش چربی اشباع شده
  • 1افزایش اسید چرب‌های ضروی
  • 1کاهش چربی اشباع شده در اکثر محصولات
  • 1حذف چربی ترانس
  • 1کاهش شکر
  • 1کاهش کالری:
  • 1در بستنی‌های کودکان
  • 1در بیشتر بستنی‌ها
  • 1فراهم آوردن اطلاعات غذایی سالم

کاهش اثرات زیست محیطی

هدف ما تا سال 2030 همزمان با رشد تجارت، کاهش 50 درصدی ردپا در محیط زیست چه به واسطۀ تولید کالا و چه به واسطۀ مصرف می‌باشد.درباره اهداف بزرگ ما بیشتر بخوانید
 1. گازهای گلخانه‌ای

  چرخۀ زندگی محصولات ما
  • 50% کاهش تاثیر محصولات ما در چرخۀ حیات خود بر گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030.
  • تاثیر گازهای گلخانه‌ای محصولات ما به ازای هر مصرف کننده از سال 2010 قریب به 6% افزایش داشته است.
  تولید ما
  • بر خلاف حجم بالای تولید، میزان گاز دی اکسید کربن ساتع شده بواسطۀ کارخانه‌های تا سال 2020 به میزان گاز سال 2008 خواهد رسید.
  • کاهش 39% کربن دی اکسید تولیدی به ازای هر تن تولید از سال 2008
  • 1تبدیل به کربن مثبت در تولید:
  • 1ذخیرۀ تمام انرژی بصورت تجدید پذیر
  • 1ذخیرۀ برق شبکه بصورت تجدید پذیر
  • 1حذف ذغال از ترکیب انرژی
  • 1ایجاد انرژی مازاد قابل دسترسی برای عوام
  • 1کارخانه‌های جدید
  • 1کاهش گازهای گلخانه از شست و شوی البسه:
  • 1بازبینی فرمول‌ها
  • 1کاهش گازهای گلخانه‌ای از حمل و نقل
  • 1کاهش گازهای گلخانه‌ای از یخچال ها
  • 1کاهش مصرف انرزی در دفاتر کاری خود
  • 1کاهش رفت و آمد کارکنان خود
 2. آب

  محصولات ما در مرحلۀ مصرف
  • مصرف آب به ازای هر مصرف کننده در کالای ما از سال 2010 قریب به یک درصد کاهش داشته است.
  تولید
  • برخلاف حجم بالای تولید تا سال 2020 میزان مصرف آب در شبکۀ جهانی کارخانه‌ای ما برابر و یا حتی کمتر از میزان جذب آب در سال 2008 خواهد بود.
   
  • 137% کاهش جذب آب به ازای هر تن تولید از سال 2008 تاکنون
  • 1کاهش مصرف آب در فرآیند تولید:
  • 1کارخانه‌های جدید
  • 1کاهش مصرف آب در فرآیند شست و شو
  • 1محصولاتی که آب کمتری مصرف می‌کنند
  • 1کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی
   
 3. دور ریختنی

  محصولات ما
  • کاهش پنجاه درصدی دورریزهای محصولات ما تا سال 2020
  • از سال 2010 تاثیر ضایعات به ازای استفادۀ هر مشتری قریب به 29 درصد کاهش یافته است.
   تولیدات ما
  • برخلاف حجم بالای تولید، تا سال 2020 مجموع ضایعات فرستاده شده برای دفع کالا، برابر یا کمتر از میزان آن در سال 2008 خواهد بود.
  • کاهش 97 درصدی مجموع دورریز به ازای هر تن تولید از سال 2008.
  • 1کاهش ضایعات تولید:
  • 1حدف ضایعات خطرناک برای دفن
  • 1کارخانه‌های جدید
  • 1کاهش بسته بندی‌ها
  • 1بازیافت بسته بندی‌ها
  • 1افزایش بازیافت و میزان بازتولید
  • 1افزایش محتوای بازیافتی
  • 1نگهداری کیسه‌های ضایعاتی
  • 1حذف پی‌ وی سی
  • 1کاهش ضایعات دفاتر کار:
  • 1بازیافت، بازمصرف و بازتولید
  • 1کاهش مصرف کاغذ
  • 1حذف کاغذ از رویه‌ها
 4. یافتن منابع پایدار

  ما تا سال 2020 تمام مواد خام کشاورزی خود را بصورت ماندگار ذخیره خواهیم کرد.
  • 1تا پایان سال 2015، 60 درصد از مواد خام کشاورزی را بصورت ماندگار ذخیره کردیم.
  • 1روغن پالم
  • 1ماندگار
  • 1بازیافتنی
  • 1کاغذ و مقوا
  • 1دانه‌های سویا و روغن سویا
  • 1چای
  • 1میوه
  • 1سبزیجات
  • 1نوشابه
  • 1شکر
  • 1روغن آفتابگردان
  • 1روغن تخم منداب
  • 1لبنیات
  • 1تجارت بِن و جِری
  • 1تخم مرغ‌های محلی
  • 1افزایش ذخیره سازی مواد پایدار دفاتر

افزایش معیشت

تا سال 2020 همزمان با رشد کسب و کارمان، معیشت میلیون‌ها نفر را بهبود خواهیم بخشید.درباره اهداف بزرگ ما بیشتر بخوانید
 1. خوشرویی در محل کار

  تا سال 2020 در سرتاسر عملیات و زنجیرۀ تامین گستردۀ خود‌، حقوق انسانی را ارتقاء خواهیم بخشید.
  • 1۵۴ درصد از هزینه تامین توسط تهیه کنندگانی که مسئول برآوردن ملزومات اجباری «سیاست ذخیرهٔ مسئولانه»ی ما هستند، پرداخت می‌شود؛ این موضوع را اولین گزارش حقوق بشری ما منتشر کرد
  • 1 اجرای اصول سازمان ملل متحد با موضوع تجارت و حقوق بشر
  • 1 ذخیرۀ 100% آذوقۀ مصرفی در خط با سیاست ذخیرۀ "مسئول"
  • 1 ایجاد چارچوبی برای جبران خسارت عادلانه
  • 1 ارتقاء سلامت، تغذیه و رفاه کارکنان
  • 1 کاهش صدمات و اتفاقات ناگوار در محیط کار
 2. فرصت ها برای زنان

  تا سال 2020، 5 میلین نفر از خانم‌ها توسط ما صاحب مقام و پست خواهند شد.
  • 1800000 نفر از خانم‌ها به کسب وکار تازه راه اندازی شده دسیابی داشته‌اند
  • یجاد سازمانی با برابری جنسیتی با رویکرد مدیریتی
  • رتقاء حراست از خانم‌ها در جوامعی که ما مشغول به کار هستیم
  • هبود دسترسی به آموزش فنی و حرفه‌ای
  • سترش فرصت ها در زنجیرۀ ارزشی‌مان
 3. کسب و کار فراگیر

  تا سال 2020 تاثیری مثبت بر معاش 5/5 میلیون نفر خواهیم داشت.
  • 14/2 میلیون کشاورز خرده مالک و خرده فروش قادر به گسترش کسب و کار خود با هدف ارتقاء عملیات کشاورزی یا افزایش فروش بوده‌اند
  • 1ارتقاء وضعیت زندگی کشاورزان خرده مالک
  • 1ارتقاء درآمد خرده فروشی‌ها
  • 1افزایش مشارکت واحدهای نوپا در زنجیرۀ ارزشی ما

Key

 • Achieved
 • On-plan
 • Off-plan
 • Of target achieved
Back to top